Missiereizen

Congo

Missiereis naar Congo

Elk jaar vertrekt een team vanuit GODcentre naar Congo om daar te spreken in lokale kerken, campagnes en conferenties te houden en weeshuizen te bezoeken. Ondanks dat Congo een christelijk land is, is er grote behoefte aan gedegen Bijbels onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we meerdere campagnes mogen houden met het doel om de lokale gelovigen toe te rusten en niet of andersgelovigen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. Daarnaast hebben we duizenden voorgangers en leiders mogen trainen in Bijbelse leiderschapsprincipes. Verder zijn speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen in de weeshuizen, weerbaarheidstrainingen gegeven aan getraumatiseerde vrouwen en lokale ziekenhuizen bezocht om medicijnen en eten te brengen.

Brazilië

Missiereis naar Brazilië

Stichting One in Him Foundation organiseert jaarlijks meerdere missiereizen onder de naam One Missions. Zij geeft gehoor aan de roepstem van God: Markus 16:15-18. “Ga dan heen en verkondig het Evangelie aan de gehele schepping, genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit.

Wij verkondigen het Evangelie niet alleen met woorden maar ook met daden. Dit doen wij door hen lief te hebben, en hen te laten weten dat zij geliefd zijn door de Vader. We trekken de sloppenwijken in, bezoeken afkickcentra, weeshuizen, klinieken en andere organisaties. We zorgen voor hulp op gebied van voedsel, kleding en onderwijs. Ook organiseren wij openlucht evenementen met aanbidding, prediking en allerlei leuke activiteiten om mensen in Gods Koninkrijk te krijgen en een onvergetelijke dag te bezorgen.

Ga mee