Congo

IK WIL GEVEN

Over Congo

Democratische Republiek Congo is qua oppervlakte ongeveer net zo groot als West-Europa en telt circa 80 miljoen inwoners waarvan bijna 12 miljoen in de hoofdstad Kinshasa wonen. Het is een stad waarvan men verwacht dat er in 2050 meer dan 50 miljoen mensen wonen. Het land is rijk aan grondstoffen, denk aan goud, diamant, olie en uranium, maar is desondanks één van de armste landen ter wereld. Redenen hiervoor zijn o.a. slecht bestuur, corruptie, binnenlandse conflicten, ziekte epidemieën en hoge export van grondstoffen.

Ondanks de armoede is ongelooflijk om te zien wat God door de lokale kerk in Congo aan het doen is. De liefde, trouw en verwachting van onze broers en zussen in Congo gaat alles te boven. Je wordt er stil van als je ziet hoe ze, ondanks zeer zware omstandigheden, zich verblijden in de Here! Hiermee zijn ze een groot voorbeeld voor ons.

Weeshuizen

Vanuit GODcentre ondersteunen wij twee weeshuizen in Congo, namelijk in Bibwa en in Menkao. Het weeshuis in Bibwa ondersteunen we met praktische giften. In 2017 hebben we de kinderbedden voorzien van matrassen. De kinderen lagen daarvoor op de grond te slapen. In 2018 hebben we het weeshuis voorzien van kleding, leermiddelen en speelgoed.

In Menkao hebben wij de afgelopen jaren een start gemaakt met de bouw van het weeshuis daar en hebben wij daarnaast landbouwgrond aangeschaft welke voorziet in voedsel voor de kinderen en inkomen voor de lokale bevolking. Het overgebleven gedeelte van de oogst kan verkocht worden om zo geld op te brengen voor het weeshuis. Onze droom is dat in Menkao uiteindelijk een mooi dorp ontstaat met water, elektriciteit en andere voorzieningen (school, ziekenhuis etc.). Voor de volgende fase van dit project is nog behoefte aan stroomvoorziening en schoon drinkwater. Wij werken voor dit project samen met een lokale partner.

BIBWA

MENKAO

“Congo heeft mijn hart gestolen. Mijn kinderen hebben straks een erfenis, maar wat hebben de weeskinderen in Congo? Ik wil dat die straks ook een erfenis hebben: een huis, onderwijs, eten en veel liefde. Ik wil vanuit onze overvloed deze mensen zegenen.”

Martin Verwoest

Evangelisatie

Elk jaar vertrekt een team vanuit GODcentre naar Congo om daar te spreken in lokale kerken, campagnes en conferenties te houden en weeshuizen te bezoeken. Ondanks dat Congo een christelijk land is, is er grote behoefte aan gedegen Bijbels onderwijs. In de afgelopen jaren hebben we meerdere campagnes mogen houden met het doel om de lokale gelovigen toe te rusten en niet of andersgelovigen te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. Daarnaast hebben we duizenden voorgangers en leiders mogen trainen in Bijbelse leiderschapsprincipes. Verder zijn speciale activiteiten georganiseerd voor kinderen in de weeshuizen, weerbaarheidstrainingen gegeven aan getraumatiseerde vrouwen en lokale ziekenhuizen bezocht om medicijnen en eten te brengen.

GA MEE OP REIS