Vertouwenspersonen

We willen graag dat iedereen zich veilig voelt in GODcentre. In alles wat we doen en hoe we met elkaar omgaan, gaan we uit van een basis van eer. Als er jammergenoeg nare of vervelende dingen gebeuren, of je die signaleert, moet je die ook bespreekbaar kunnen maken. Dat hoort bij de veilige omgeving die we met elkaar willen creëren.

Als dat onderling niet lukt kan het helpen om het met iemand in vertrouwen te bespreken. Om zo tot een oplossing te komen. Daar doen we ons best voor. In dat geval kun je terecht als je iets hebt gezien of meegemaakt dat volgens jou ongepast of grensoverschrijdend is.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Die kijkt onafhankelijk naar de kwestie. Afhankelijk van wat je hebt meegemaakt, wordt besproken wat je kunt doen:

  • Advies vragen. De vertrouwenspersoon vertelt welke mogelijkheden er zijn.
  • Bemiddeling vragen. De vertrouwenspersoon helpt om met iemand in gesprek te gaan.
  • Een melding doen bij de kerk. De vertrouwenspersoon schrijft op wat er is gebeurd, maar doet verder niets, tenzij de ernst van de situatie dat vereist. Maar altijd in overleg met jou.
  • Een klacht indienen bij de kerk. De vertrouwenspersoon legt je uit hoe je een klacht kunt indienen.
  • Een klacht of melding indienen bij de politie. De vertrouwenspersoon legt je uit hoe dat gaat.
  • Als je nog niet weet wat je wilt, denkt de vertrouwenspersoon met je mee.

Neem contact op

Als je dat wilt zullen de vertrouwenspersonen, Jan & Atty de Koning, contact met je houden en je begeleiden tijdens een klachtenprocedure.

Stuur een email naar: vertrouwenspersoon@godcentre.nl