Onze visie

De visie van GODcentre kan worden samengevat in:

TOP GA
TRAINING - OUTREACH - PLANTEN - GEZIN - AANBIDDING

Deze visie duidt op beweging. Wij zijn een gemeente die in beweging is en in beweging zal blijven.

Visietekst

Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt; fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen ‘Hersteller van muren’, ‘Herbouwer van straten’. Dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je laten rijden over de hoogten van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jakob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken! (Jesaja 58: 12, 14 NBV)

Training

Het trainen in discipelschap en leven door de Geest in het dagelijks leven

Wij willen gelovigen trainen zodat zij zich ontwikkelen in discipelschap en in hun geestelijke groei. Dit doen wij door prediking in onze diensten en bij de diverse doelgroepen en daarnaast door het aanbieden van trainingen op verschillende niveaus. Wij blijven ook nieuwe trainingen ontwikkelen zodat gemeenteleden verder kunnen groeien.

MEER OVER TRAININGEN

Outreach

Het bereiken van mensen buiten de kerkmuren

Wij willen mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dit doen wij door evangelisatie, het uitreiken naar minderbedeelden, omzien naar wezen en het organiseren van missiontrips.

MEER OVER OUTREACH

Aanbidding

Het aanbidden van God is ons hoogste doel

Wij geloven in het belang van expressie in de gemeente. Lofprijs en aanbidding heeft een belangrijke plaats in de diensten, omdat het een expressie is van onze dankbaarheid en liefde naar God toe.

KIJK & LUISTER

Planten

Het planten van nieuwe kerken in andere steden

Wij willen als gemeente uitbreiden en vermenigvuldigen door het planten van nieuwe kerken. In september 2018 hebben we onze eerste nieuwe kerk geplant in Gouda. In januari 2021 is GODcentre Utrecht begonnen en begin 2022 is het de beurt aan Antwerpen, België. Hiervoor wordt er weer een team uitgezonden.

BEKIJK LOCATIES

Gezin

Het familieleven van de gemeente

Wij willen als gemeente een familie vormen, waar we ook buiten de diensten om gezellig samen zijn. Wij geven dit vorm door de doelgroepen, fellowship om de diensten heen, speciale familiediensten en jaarlijkse familiedagen met veel leuke activiteiten en een gezamenlijke BBQ.

MEER OVER DOELGROEPEN